Close

Töötuba : Sinu elu muutva positiivse mõjutusmuskli treeningpäev

Positive_influence_muscle_HCD_Services++

Kujuta ette, et Sinu positiivne mõjutusmuskel on osavalt treenitud ja see kompetents on saanud osaks Sinu DNAst, mille tulemusel Sa saavutad oskuslikult nii endale seatud eesmärke kui ka säilitad seejuures teistega häid suhteid. See teadlikult rakendatav positiivne mõjuvõim avab Sulle uksi ning südameid ning selles pildis ei oma positsiooniline võim mitte-mingisugust tähtsust.

„Sinu elu muutva positiivse mõjutusmuskli treeningpäev” töötoas saab Sinu unistuste musklist käegakatsutav reaalsus, sest selle lõppedes oled Sa:

  • omandanud erinevate mõjutusstiilide kasutuse, oskad neid paindlikult kombineerida ja situatsioonist sõltuvalt kohaldada;
  • omandanud mõjutusnippe, mis toetavad Sind eesmärkide saavutamisel ja seejuures suhete positiivsel säilitamisel, sõltumata teise osapoole positsioonilisest rollist;
  • oskuslik oma arvamuse esitlemisel veenval ja loogilisel moel;
  • suurepärane visiooni looja, kusjuures seda teisi kaasahaaraval ning neis entusiasmi tekitaval moel;
  • paremal arusaamal sellest, kuidas teiste vajadusi ja motivaatoreid mõista;
  • tõeline positiivse mõju avaldaja, mis muudab Su teiste jaoks veelgi usaldus- ning austusväärsemaks;
  • teadlik, kuidas võimalike positiivset mõjutusoskust pärssivate blokeerijatega edukalt toime tulla ning need hoopiski ennast toetavaks muuta;
  • kompetentne strategist oluliste läbirääkimiste planeerimisel;
  • treeninud oma positiivset mõjutusmusklit, andnud ning saanud konstruktiivset tagasisidet pluss saanud kinnitust sellele, et Sa näed kaamera ees imehea välja. 🙂

Tervepäevane praktiline ja vaimselt sportlik töötuba on intensiivne, proovilepanev, silmiavav ning kahtlemata lõbus. Osalejate taskud on päeva lõppedes pungil toimivatest tööriistadest, mis positiivse mõjutusmuskli edasist kasvu toetavad ja selg korraliku doosi enesekindluse tõttu märgatavalt sirgem.

Ka saavad osalejad endaga kaasa õppematerjalid ja päeva jooksul tõelisele musklikasvatajale kohase lõuna.


EnglishEstonia