Close

Töötuba : Kas liidriks sünnitakse? Ei, kasvatakse

Are_Leaders_born_HCD_Services+

“Sa oled liider, kui Sinu teod inspireerivad teisi rohkem unistama, rohkem õppima, rohkem tegema ja rohkemaks saama” John Quincy Adams, Ameerika Ühendriikide 6. president ajaperioodil 1825-1829.

Liidri fenomen pajatab, et iga eduka organisatsiooni võtmeks on inimene, kes teeb õigeid asju, on eeskujuks, inspireerijaks, visiooni ja selleni viivate võimaluste loojaks. Kui läbi ajaloo on pidevalt diskuteeritud selle üle kas liidriks sünnitakse või saadakse, siis reaalsete kogemuslugude ja praktikate najal võime suure kergendusohkega tõdeda, et liidriks saadakse – küll läbi järjekindla töö iseendaga, enesearengu ja –teadvustamise, planeerituse ning proaktiivsuse. “Kas liidriks sünnitakse? Ei, saadakse“ töötoas sünnivad tõelised liidrid, olgu Sul sellel teekonnal siis veel esimesed sammud või oled Sa oma (professionaalses) elus jõudnud juba teadliku liidriteekonna “aga kuidas veel edasi minna?” faasi.

Selle sisuka, praktilise, strateegilise ja interaktiivse töötoa raames:

  • kaardistad Sa oma ootused ja eesmärgid liidrina ning asud koheselt nende eduka saavutamise nimel tööle;
  • saad selge ja illustreeriva ülevaate sellest, mis eristab liidrit juhist ning ühise arutelu käigus saad kinnitust sellele, kus oled Sina sel ajahetkel ning mida ja miks Sa tahad selles pildis miskit muuta;
  • tutvud rohkete eluliste näidete najal erinevate juhtimisstiilidega, mida ilmestavad Sinu enese kogemuslood ning tähelepanekud;
  • lood personaalse “mina kui liider” analüüsi, mille alusel koostad enda jaoks toimiva strateegilise arengu- ja tegevuskava, millesse on kaasatud nii Sinu kui indiviidi kui ka Sinu organisatsiooni vajadused, ootused, visioon ja missioon;
  • saad nö Sina peale loogiliste tasandite püramiidiga ning kuidas teoreetilisi teadmisi praktikasse rakendada (know-st how-ks);
  • räägime motivatsioonist (sh ka enesemotivatsioonist) ning eesmärkide saavutamisest – olgu need siis isiklikud, meeskondlikud või organisatoorsed;
  • omandad Sa teadmised selle kohta, mida Sina kui eeskuju saad efektiivsete meeskondade loomisel ära teha;
  • sõlmid oma kaasliidritega kirjaliku kokkuleppe, mille alusel igapäevaselt tegutsete, milliseid väärtuseid järgite ja milliste sihtide suunas üheskoos liigute;
  • lased oma liidriloomusel vabalt lennelda usalduslikus keskkonnas erinevate interaktiivsete tegevuste ja arutelude najal ning lood oma kaasliidritega tõeliselt mõistva, avatud ja ausa koostöö sünergia. 🙂

Tervepäevane interaktiivne ja ausat endassevaatamist soodustav töötuba on ennastavastav, silmaringi avardav, praktiline ja kahtlemata kaasahaarav. “Liidrikeepe” kandvad osalejad lahkuvad päeva lõppedes inspireerituna ning nende keebitaskutes on valmis visioon, strateegiad ning tegevuskava nii enda kui liidri, oma meeskonna kui organisatsiooni veelgi paremaks muutmiseks. Ka saavad kõik osalejad endaga kaasa praktilised temaatikat kajastavad materjalid ja päeva jooksul tõelisele liidrile kohase hõrgutava lõunaeine.

EnglishEstonia