Close

24. 11. 2015

EFEKTIIVSUS. SEE NEETUD EFEKTIIVSUS!

multipurpose businessman

Kujuta ette, et Sinu uus ülemus tuleb ja ütleb: “Sa oled lihtsalt liiga efektiivne”. Ise samaaegselt demonstratiivselt silmi pööritades ja toonil, mis eksimatult viitab sellele, et see pole hea, kohe üldse mitte hea.
Ja seal Sa siis oled – härra vōi proua Tippefektiivsus – täielikus segaduses, sest järsku kritiseeritakse Sind millegi eest, mis on toonud Sulle terve senise karjääri vältel üksnes au ja tunnustust ning edu.
Sulle ei mahu pähe, et sellest ülimalt tagaotsitud ja laialdaselt hinnatud isikuomadusest on järsku saanud – jumaluke küll- hälve!
Olles saanud sellise nö surmava diagnoosi osaliseks (surmava seetōttu, et see vōib inimesele teatud juhul maksta ka tema töö), on lausa võimatu eirata seda äärmiselt huvitavat ja samas ülimalt paradoksaalset olukorda, kus efektiivsus on nii igatsetud El Dorado kui sünge Tartaros.
Mis siin salata, olles isegi üks neist eldoradokatest, tekib mul juba isiklik hasart uurida veidi lähemalt kogu kogu “neetult efektiivse persooni fenomeni”.

DEFINITSIOON

Inglise keeles on kaks vägagi sarnaselt kōlavat sōna, mis sisuliselt on siiski erinevad: efficiency ehk vōime saavutada maksimaalne tulemus minimaalse ajakuluga (ja alati ning eranditult hiljemalt ettenähtud ajaks!) ning effectiveness ehk oskus teha ōigeid asju.

ŐS selgitab efektiivsust kui mõjusust, tõhusust ning võõrsõnade leksikon annab sõnale efektiivne järgmised selgitused: mõjus, tõhus, vajalikke tulemusi andev. Eeldame siis, et eestikeelses efektiivsuse mõistes viidatakse mõjusate tulemuste saavutatamisele tõhusal moel.

SÜMPTOMID

Guugeldades inglise keeles efektiivse töötaja isikuomadusi sain pika nimistu linkidest, mis kandsid selliseid pealkirju nagu “Väärtusliku töötaja kümme isikuomadust”, “Ideaalse töötaja viisteist isikuomadust”, “Neli töötaja isiksuseomadust, mida juhtide värbamisel eelistatakse” jne.

Seejärel proovisin veidi teistsugust lähenemist ning hakkasin koguma efektiivsusele kui omadussõnale antavaid sünonüüme. Kajastusid üha järgnevad sõnad: hästi organiseeritud, metoodiline, süstemaatiline, struktureeritud, loogiline, distsiplineeritud, produktiivne, võimekas, kompetentne ja väärtuslik. Nimistusse ilmnes mitmel korral ka adjektiiv range – intrigeeriv, kas pole?

Järgmise sammuna otsustasin teaduse üllal eesmärgil end laborirotina proovile panna ning brutaalse eneseanaüüsi ja teiste inimeste silmade kaudu oma efektiivsustaset nii indiviidi, töötaja, kolleegi kui juhina testida. Pärast pikka ja põhjalikku enesepeegeldust ning tagasisidet inimestelt, kes mind tõepoolest läbi-ja-lõhki tunnevad, koostasin ma kontrollnimekirja, mille alusel asusin end hindama. Tulemused ei üllatanud mind karvavõrdki:
• jah, ma tõepoolest olen protsesside ja süsteemide fänn; paremini organiseeritud viiside loomine, mille tulemusel on võimalik säästa nii aega kui inimressursse (ning raha!) on raudselt minu teema. Tärnike kirja;
• jah, ma tõepoolest olen läbinisti tulemustele orienteeritud indiviid, kelle eesmärgiks on tagada maksimaalne tulem (oluline on mainida, et lisaks edukale tulemusele naudin ma kogu protsessi). Alustan oma päeva prioriteetide seadmisega ja lõpetan ettenähtud tegevuste ning ülesannete läbikriipsutamisega, olles seejuures veendunud, et olen kõik teostanud parimal võimalikul viisil. Tärnike kirja;
• jah, ma tõepoolest olen alati kõik oma tegemised ettenähtud ajaks edukalt lõpetanud (isegi, kui see tähendab vähem mänguaega, sest kokkulepe on kokkulepe ning ma ei luba mitte kunagi midagi, mille saavutamises ma kindel pole). Tärnike kirja;
• jah, ma tõepoolest ootan ka teistelt, et nad annavad endast parima ja peavad lubadustest kinni (heal meelel toetan, õpetan ja aitan, kuid põhjendatud ootused ning nende vastastikune täitmine on minu jaoks iga toimiva koostöö aluseks). Tärnike kirja;
• jah, ma ei pelga küsida otse konkreetseid küsimusi. Kuna ma olen natuurilt edasiviija, siis asjade mõistmine ja siiralt uudishimulik miks annab mulle võimaluse olukorda paremini analüüsida, seda parandad või leida sellele hoopiski uus ja asjakohasem lahendus, ja mis kõige olulisem – see aitab neid olukordi tulevikus vältida. Tärnike kirja.

DIAGNOOS

Ma olen ametlikult efektiivne.

RAVIVÕIMALUSED

Tegelikult on sel puhul mõeldavad vaid kaks varianti: kas väga efektiivne indiviid saab vabalt tegutseda teda toetavas keskkonnas, kus ta tunneb end väärtustatud ning väärtusliku panustajana, või tuleb ette võtta tema suunamine ettevõttest välja, sest see võib olla traumeeriv tema vähem efektiivsusele orienteeritud kaaskonnale ning lämmatav ka indiviidi enda jaoks.

SURMATÕBI VÕI ÕNNISTUS?

Olen saanud analüüsi käigus efektiivsusele igati julgustavat tagasisidet ja mulle on enam kui selge see, mis on efektiivse tüübi jaoks universaalselt sobiv ning sobimatu. See on silmiava ja omamoodi vabastav teadmine (ja, kujutage ette, et tekitab isegi veidi uhkustunnet)- siin me nüüd siis oleme, imelapsed või hälvikud, moodsas maailmas, kus eduka ettevõtte igapäevase sõnavara ning tegevuse lahutamatuks osaks on efektiivsus.

Mis puutub minusse kui ühte efektiivsuse liigiesindajasse, siis mul on tõeliselt vedanud, et ma saan igapäevaselt toimetada just mind ning minu kiiksusid toetavas ettevõttes. Ja mis veel eriti tore – ma tunnen end ebanormaalselt normaalsena, seega polegi ehk efektiivsus siiski surmatõbi, vaid hoopiski progressiivsem võimalus elada ning muganduda selles muutuvas maailmas?

Oma väga hea sõbraga teetassi taga efektiivsuse üle arutledes ja tema üsna närtsinud väljanägemisega uue juhi koostatud üherealist soovituskirja silmates: „X töötas ettevõttes 7 aastat ja oli efektiivne töötaja“, on mul südamest kahju – ei, mitte oma sõbrast. Temaga läheb kõik hästi.

Lahkudes patsutan kaasefektiivset õlale ja lausun billgeitsilikult: „ Kui nii mõelda, siis religioon ei ole ajaressurssi kasutuse mõistes kuigi efektiivne. Pühapäeva hommikuti võiksin ma palju enamat teha“. Jätan kaaslase kihistades maha ja mõtlen muiates: „Ah, meid neetuid küll!“.

Autor: Katri Delimoge
Artikkel on avaldatud ajakirjas “Director” (november 2015)..

EnglishEstonia